Chương trình Rút ngắn Khoảng cách

“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống. Để giúp đỡ, chúng ta không thể chỉ nắm tay họ trong chốc lát, mà cần hoạt động có tổ chức để đồng hành cùng họ trên cả chặng đường hoà nhập xã hội.”

GS. Ngô Bảo Châu

Chủ tịch HĐ Khoa học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Giáo sư, Khoa Toán, Đại học Chicago

Đại sứ của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014

 

Tại sao?

Từ thiện cung cấp những sự hỗ trợ thiết yếu cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề và hạn chế sự phát sinh của những vấn đề hiện có đòi hỏi sự hợp tác và đóng góp một cách có kế hoạch. Cùng đến nhau nhau và thúc đẩy những nguồn lực địa phương, chúng ta có thể giải quyết những nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề xã hội một cách hiệu quả hơn, và từ đó cải thiện cộng đồng nơi chúng ta sinh sống và làm việc.

 

Chúng tôi làm những gì?

Quỹ Rút ngắn Khoảng cách của LIN tập hợp nguồn lực địa phương để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách kêu gọi tất cả những người có chung chí hướng, tập hợp tất cả những nguồn lực hiện có và cùng đầu tư vào các dự án đáp ứng nhu cầu địa phương, Quỹ Cộng đồng sẽ giúp việc giải quyết các thách thức trở nên dễ dàng hơn và sử dụng nguồn tài trợ đạt hiệu quả cao hơn.

 

Ai là người hưởng lợi?

Những người hưởng lợi cuối cùng của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương chưa được tiếp cận một cách bình đẳng với các cơ hội. Những nhóm đối tượng này bao gồm: người nhập cư không có giấy tờ tùy thân, người khuyết tật, dân nghèo thành thị, đồng bào thiểu số, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những nhóm người có khả năng bị phân biệt đối xử.

Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách cũng mang lại lợi ích cho những tổ chức phi lợi nhuận và những nhà hảo tâm tại địa phương:

  • Có hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu cảu những nhóm người dễ bị tổn thương tại TP. HCM và các tỉnh lân cận. Có rất nhiều trong số những tổ chức này chưa có được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để củng cố những chương trình và cải tiến dịch vụ cho đối tượng thụ hưởng. Những tổ chức tham gia Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ nhận được nguồn quỹ, xây dựng năng lực tổ chức và kết nối với những người quan tâm đến lĩnh vực của họ.
  • Những nhà tài trợ chiến lược ở Việt Nam thường thiếu những thông tin thiết yếu và/hoặc kinh nghiệm tham gia đóng góp một cách hiệu quả. Các cá nhân và doanh nghiệp tham gia Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ nhận được những lợi ích dưới nhiều mức độ và lựa chọn trong việc cho đi một cách có chiến lược, minh bạch và mang tính trao quyền.

 

1

Sáu đại diện của 6 tổ chức vào chung kết Quỹ Rút ngắn Khoảng cách vòng II.2017 

Related Posts