Chuyên gia tư vấn NPO

Các tập tin Excel dưới đây la một danh bạ các cá nhân và tổ chức sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong việc phát triển tổ chức, các chuyên gia tư vấn có thể làm tình nguyện hoặc thu phí, làm việc tại tổ chức hoặc từ xa.

Nếu Anh/Chị quan tâm đến hoạt động tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận và muốn được bao gồm trong danh bạ này, Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào một trong hai mẫu tại đường dẫn dưới đây:

Mẫu tiếng Việt: http://bit.ly/CoVanPLN
Mẫu tiếng Anh: http://bit.ly/NPOAdvisors

Related Posts