Đề xuất nhận tài trợ

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TÀI TRỢ VÒNG I.2019

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN kêu gọi đề xuất dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) với thông tin cụ thể dưới dây:

Bên dưới là các tiêu chí hợp lệ để xét duyệt một dự án:

 • Đọc kỹ bảng Kêu gọi đề xuất trong bộ Hồ sơ nộp đề xuất tại đây
 • Là Nhóm/Tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN
 • Địa điểm thực hiện dự án: TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào).
 • Chủ đề: 
  1. Đảm bảo nguồn năng lượng sạch và giá cả hợp lý (Mục tiêu Số 7 của SDGs)
  2. Tăng trưởng kinh tế bến vững và có đủ việc làm (Mục tiêu Số 8 của SDGs)
  3. Đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững (Mục tiêu Số 9 của SDGs)
  4. Giảm thiểu bất bình đẳng tại địa phương và toàn cầu (Mục tiêu Số 10 của SDGs)
  5. Xây dựng thành phố và cộng đồng bền vững (Mục tiêu Số 11 của SDGs)
 • Đăng ký làm thành viên và công khai thông tin tổ chức tại www.philoinhuan.org
 • Ngân sách đề xuất tối đa: 75,000,000 VNĐ / Dự án
 • Hồ sơ bao gồm Mẫu Đề Xuất Dự Án theo mẫu (bắt buộc), các tài liệu liên quan (nếu có). Tải mẫu đề xuất dự án tại đây
 • Tiêu chí đánh giá đề xuất: Tại đây
 • Hoàn thành đề xuất dự án và gửi về narrowthegap@linvn.org trước 17h ngày 15/03/2019 (Thứ Sáu). 

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, Quỹ hỗ trợ ở mức độ mà trước đây chưa từng được áp dụng tại Việt Nam:

 • Tài trợ thường xuyên: Tiền tài trợ được trao 2 lần mỗi năm, các tổ chức phi lợi nhuận có thời gian để lập kế hoạch và chuẩn bị đăng ký xin tài trợ.
 • Đầu tư phát triển năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên trong tổ chức: Khi nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận làm việc hiệu quả hơn thì những đối tượng hưởng lợi mà tổ chức đang phục vụ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.
 • Đưa ra những kỳ vọng rõ ràng: Sự rõ ràng, minh bạch trong tiêu chí xét duyệt tài trợ, hướng dẫn cách thức báo cáo, và dịch vụ tư, vấn cho các ứng cử viên đảm bảo cho những ý tưởng tốt có thể trở thành hiện thực.
 • Kết nối tổ chức phi lợi nhuận với các nhà tài trợ khác: Trong quá trình xét duyệt tài trợ, các tổ chức PLN gặp gỡ và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau, nhờ đó họ có cơ hội tiếp cận một mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ và tình nguyện viên tiềm năng.

Related Posts