Dịch Vụ Hỗ Trợ NPOs

Tại LIN, chúng tôi xây dựng một cộng đồng phi lợi nhuận kết nối, nơi mà mỗi cá nhân, tổ chức được nâng cao năng lực để sáng tạo các giải pháp thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề xã hội.

Hạt Nhân Thay Đổi

Chương trình góp phần trau dồi cho các lãnh đạo cộng đồng nhằm phát triển các Tổ chức theo hướng tạo ra những tác động tốt hơn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Nâng Cao Năng Lực Quản Lý NPOs

Đây là chương trình ươm tạo tổ chức phi lợi trẻ được phối hợp vận hành cùng các dịch vụ/chương trình cốt lõi tại LIN. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các tổ chức ở từng giai đoạn phát triển khác nhau trong quá trình khởi nghiệp, để từ đó song hành cùng các tổ chức tiến đến giai đoạn trưởng thành.

 

Tư Vấn Phi Lợi Nhuận

LIN thực hiện các buổi tư vấn trực tiếp cùng nhân viên của các NPOs địa phương về các vấn đề phát triển năng lực nhằm chia sẻ kinh nghiệm và bài học rút ra từ quá trình hoạt động của LIN. Các buổi tư vấn được thiết kế riêng tùy theo vấn đề mà các NPOs gặp phải.

Văn Phòng Miễn Phí

Một không gian làm việc đúng nghĩa, dành riêng cho các tổ chức phi lợi nhuận mới và nhỏ ngay tại văn phòng của LIN Không gian làm việc chung được trang bị sẵn và sử dụng miễn phí các tiện ích văn phòng, bao gồm Wi-Fi, điện, nước, nhà vệ sinh, khu vực gửi xe và máy in.