Thông qua dịch vụ tư vấn trực tiếp một-một, chia sẻ thông tin, các dự án hỗ trợ kết nối cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ tùy biến, LIN giúp đỡ những nhà tài trợ có mong muốn tham gia hoạt động từ thiện phát triển chiến lược.

Tư vấn một lần

LIN có các chuyên gia tình nguyện tư vấn cho các nhà tài trợ và tổ chức từ thiện, trực tiếp tại văn phòng, qua email và điện thoại. Mục đích của hoạt động tư vấn là định hướng, cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng sử dụng các công cụ, mối quan hệ và nguồn lực sẵn có có thể nâng cao chấtl ượng hoạt động của mình.

Quản lý tài trợ/ Tư vấn quỹ của nhà tài trợ

Đối với các nhà tài trợ thiếu cơ sở hạ tầng để sử dụng và giám sát các khoản tài trợ nhận được, LIN cung cấp dịch vụ bảo trợ tài chính bao gồm quản lý hằng ngày, kế toán và báo cáo về các chương trình của nhà tài trợ.

Tham gia theo dự án

Trong một số trường hợp, LIN sẽ hỗ trợ có tính phí để giúp các nhà tài trợ giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm:

 • Thiết kế chiến lược đầu tư cho cộng đồng.
 • Thẩm định chi tiết các đối tượng thụ hưởng tiềm năng.
 • Điều phối thỏa thuận đối tác
 • Thiết lập các chỉ số đo lường tác động đối với cộng đồng.
 • Hỗ trợ công tác truyền thông và báo cáo.

LIN cam kết giúp các nhà tài trợ thiết kế và thực hiện các chương trình từ thiện phát triển chỉn chu, hiệu quả tại Việt Nam. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn định hình chiến lược từ thiện, tìm hiểu thêm về các vấn đề mà cộng đồng gặp phải hoặc đơn giản làm quen với những tổ chức PLN địa phương đang hoạt động có hiệu quả.

Dịch vụ dành cho nhà tài trợ

LIN giúp các cá nhân và doanh nghiệp hảo tâm muốn phục vụ cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc; tư vấn về các nhà tài trợ tiềm năng; và thẩm định chi tiết các tổ chức phi lợi nhuận địa phương.

 • Thẩm định: Giới thiệu cho nhà hảo tâm những tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng được tiêu chí họ đưa ra.
 • Tài trợ LIN có thể giúp bạn đạt được một tác động lớn hơn với khoản tài trợ của mình. LIN cung cấp dịch vụ tư vấn trong suốt toàn bộ quá trình tài trợ, bao gồm phát triển chiến lược, lựa chọn đối tượng nhận tài trợ, giám sát và đánh giá tác động.
 • Nâng cao năng lực của tổ chức nhận tài trợ: LIN giúp nâng cao năng lực cho các tổ chức nhận tài trợ của bạn, như hỗ trợ quản lý dự án, giám sát và đánh giá, kế toán, gây quỹ và viết báo cáo.
 • Sáng kiến Hợp tác vì Cộng đồng: LIN có thể giúp nhân viên của công ty tìm được tổ chức phù hợp. Nếu không có nhiều thời gian, công ty có thể tham gia vào chương trình trải nghiệm tình nguyện một ngày đầy ý nghĩa của LIN.
 • Đến thăm những nơi nhận tài trợ: LIN có thể tạo điều kiện để bạn đến thăm với tư cách nhà tài trợ hoặc thay mặt nhà tài trợ.
 • Giám sát và đánh giá: LIN cập nhật thông tin hàng tháng và đánh giá các tác động.
 • Quan hệ công chúng và báo cáo: LIN hỗ trợ công tác truyền thông trong nội bộ và bên ngoài.

Tài trợ tài chính

Bạn tài trợ cho nhiều đối tượng hoặc cần giải ngân khoản tài trợ thành nhiều lần? Đối tượng nhận tài trợ của bạn chưa có tài khoản ngân hàng? LIN có thể giúp bạn quản lý quá trình phân bổ nguồn tài trợ, đảm bảo mọi thông tin được lưu trữ rõ ràng và giám sát quá trình tài trợ.

Trang web Phi Lợi Nhuận

LIN xây dựng và quản lý trang web Phi Lợi Nhuận, một trang web mới được thiết kế để giúp người dân trong TP.HCM trực tiếp giải quyết các nhu cầu của thành phố. Trang web Phi Lợi Nhuận liên kết trực tiếp cộng đồng với các tổ chức phi lợi nhuận mà có thể họ muốn hỗ trợ.

Bạn có muốn tham gia hỗ trợ cộng đồng cùng chúng tôi? Vui lòng đọc thêm tại đây.