Đội Ngũ Tại LIN

Lợi ích của cộng đồng luôn được đặt trước hết và trên hết

ĐỘI NGŨ LIN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN CỐ VẤN

Quản Lý

Võ Ngọc Tuyền

Trưởng bộ phận Chương trình Thiện Nguyện

Phạm Ngọc Diệp

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Bích Loan

Quản Lý Chất Lượng Chương Trình

Lê Trình Minh Tuấn

Trưởng Bộ Phận Đối Tác Doanh Nghiệp

Lâm Ngọc Thảo

Giám Đốc Điều Hành

Chử Mỹ Thuỳ Linh

Trưởng bộ phận Chương Trình và Đối Tác Phi Lợi Nhuận

Đội ngũ

Hoàng Thị Mỹ Linh

Điều Phối Viên Dịch Vụ Phi lợi nhuận

Lê Thị Mộng Quỳnh

Cán Bộ Chương Trình

Nguyễn Khánh Trang

Điều Phối Viên Văn Phòng & Nhân Sự

Trần Đỗ Phương Uyên

Điều Phối Viên Chương Trình

Nguyễn Đặng Kim Cương

Cán bộ Bộ phận Đối tác Doanh nghiệp

Lâm Quỳnh Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đình Thiên Ân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Thùy Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Lan Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Mai Hân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Carey Zesiger

Ban Cố Vấn

Betsye Moon Park

Ban Cố Vấn

Dana R. H. Doan

Ban Cố Vấn

Đoàn Mạnh Khâm

Ban Cố Vấn

Mark Sidel

Ban Cố Vấn

Hà Xuân Trừng

Ban Cố Vấn
ĐỘI NGŨ LIN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN CỐ VẤN

Quản Lý

Đội ngũ