Đội Ngũ Tại LIN

Lợi ích của cộng đồng luôn được đặt trước hết và trên hết

VĂN PHÒNG LIN

Điều Hành

Lâm Ngọc Thảo

Giám Đốc Điều Hành

Phạm Ngọc Diệp

Kế Toán Trưởng

Chử Mỹ Thuỳ Linh

Trưởng bộ phận Chương Trình và Đối Tác Phi Lợi Nhuận

Nguyễn Bích Loan

Quản Lý Chất Lượng Chương Trình

Võ Ngọc Tuyền

Trưởng bộ phận Chương trình Thiện Nguyện

Mercedes ASPA

Trưởng bộ phận Tư vấn Thiện Nguyện & Gây quỹ

Đội ngũ

Hoàng Thị Mỹ Linh

Điều Phối Viên Dịch Vụ Phi lợi nhuận

Lê Thị Mộng Quỳnh

Cán Bộ Chương Trình

Nguyễn Khánh Trang

Điều Phối Viên Văn Phòng & Nhân Sự

Trần Đỗ Phương Uyên

Điều Phối Viên Chương Trình

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đình Thiên Ân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Thùy Anh

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Lan Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Mai Hân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
VĂN PHÒNG LIN

Điều Hành

Đội ngũ