Mạnh Thường Quân

Đồng hành LIN
để chung tay
vì một Việt Nam kiên cường

LIN tạo dựng đa dạng nền tảng nhằm giúp mạnh thường quân dễ dàng tham gia thực hành thiện nguyện

Tư vấn 1-1

LIN tư vấn trực tiếp, và miễn phí cho các mạnh thường quân và doanh nghiệp thông qua email và điện thoại. Mục đích của các buổi tư vấn nhằm định hướng, cung cấp thông tin và các công cụ, mối quan hệ và nguồn lực sẵn có từ LIN nhằm giúp nâng cao chất lượng của các hoạt động thiện nguyện.


Tối Ưu Dự Án Hiện Hữu

LIN cam kết hỗ trợ mạnh thường quân thiết kế và vận hành hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam một cách chu đáo và hiệu quả nhất. Nhân viên tại LIN luôn sẵn sàng giúp bạn định hình chiến lược thiện nguyện, hiểu hơn về các vấn đề mà cộng đồng của bạn đang gặp phải hoặc đơn giản là giúp bạn hiểu hơn về các hoạt động hiện hữu của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương.


Vietnam Causes – Phi Lợi Nhuận

Cổng thông tin tập trung giúp người dân tại TP.HCM dễ dàng thấy được những vấn đề hiện hữu. Vietnam Causes – Phi Lợi Nhuận có mục tiêu kết nối trực tiếp cộng đồng thiện nguyện với các tổ chức phi lợi nhuận mà họ mong muốn góp sức.


Hỗ Trợ Tài Chính

Bạn có đang làm việc với nhiều đơn vị nhận tài trợ hoặc cần thực hiện nhiều khoản thanh toán theo tiến độ? Các đơn vị nhận tài trợ của bạn hiện không có tài khoản ngân hàng? LIN có thể giúp bạn quản lý phân bổ dòng tiền, duy trì hồ sơ rõ ràng và giám sát trong suốt quá trình thực hiện.


Kết Nối Với Tổ Chức NPOs Địa Phương

LIN giúp các nhà mạnh thường quân cá nhân và doanh nghiệp mong muốn phục vụ cộng đồng nơi họ sống và làm việc, đồng thời thực hiện các buổi tư vấn với các nhà tài trợ tiềm năng cũng như thẩm định các NPO địa phương.

Thông tin thêm

vui lòng liên hệ info@linvn.org

Xem thêm các chương trình

QUỸ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID19

Vietnam Cause
Phi Lợi Nhuận

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên

Listen. Inspire. Nurture.

LIN góp sức nâng cao năng lực của NPOs, tình nguyện viên (TNV) và mạnh thường quân (MTG)

Với NPOs

LIN nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý tổ chức phi lợi nhuận, nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo cộng đồng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo cộng đồng thiết lập các giá trị cốt lõi khi đưa ra các quyết định.

Với TNV

LIN hỗ trợ kết nối tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn mong muốn góp sức xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

Với MTG

LIN giúp các nhà tài trợ tham gia tốt hơn vào hoạt động thiện nguyện có chiến lược.