Events

Latest Past Events

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng Đồng LIN (LIN Center) là dịp hội ngộ hằng năm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, phi lợi nhuận, nhà đầu tư tác động xã hội, doanh nhân Việt Nam và quốc tế, chuyên gia nghiên cứu - hoạt […]

VND200000