Hội thảo tập huấn viết dự án tài trợ bởi USAid

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), dưới sự điều phối của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) đối tác đã tổ chức một buổi hội thảo tập huấn cho nhân viên các NGO về kỹ năng viết dự án ở tỉnh Thanh Hóa từ ngày 22 đến 26 tháng 12 năm 2014. Hội thảo nhằm xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức xã hội trong việc viết đề xuất các dự án giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Trước khi tập huấn diễn ra, mỗi cá nhân đến từ các tổ chức được yêu cầu chuẩn bị một bản ý tưởng dự án mà sau đó sẽ được chọn ra để thảo luận và phát triển thành một bàn đề xuất hoàn chỉnh trong suốt khóa tập huấn. Chương trình tập huấn tập trung vào các bước quan trọng trong quá trình viết dự án bao gồm đánh giá nhu cầu theo phương pháp có sự tham gia nhằm xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể, kết quả mong muốn từ các nhóm đối tưởng hưởng lợi đích, nội dung và các hoạt động dự án, địa bàn dự án và thời gian hoạt động cụ thể, các nguồn lực để thực hiện dự án, nguồn thu và chi của dự án, mô tả tổ chức và các đối tác thực hiện dự án, đội ngũ nhân sự quản lý dự án, lồng ghép giới và đánh giá rủi ro. Khóa tập huấn cũng cung cấp các kỹ năng quan trọng, đề xuất các quy trình, phương pháp và công cụ (khung logic, cây vấn đề và giải pháp, phân tích SWOT) dùng trong viết dự án đối với nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm sinh kế, thích nghi với biến đổi khí hậu, phát triển nông – ngư nghiệp, v…v…

Trong buổi hội thảo, thành viên tham dự có dịp giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai dự án tại địa bàn của họ và những ý tưởng về dự án đưa ra trong tập huấn. Có bốn nhóm đến từ đồng bằng Sông Hồng, Thanh Hóa, Nghệ An và đồng bằng Sông Cửu Long với những dự án lần lượt dưới đây:

1. Giúp người nông dân tham gia vào quá trình chọn giống lúa thích ứng với vùng đất trũng, hạn ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng
2. Sử dụng muối ăn ngăn chặn sự xâm hại cây Mai Lương (thuộc họ tre) tại vườn quốc gia Bến En
3. Xây dựng năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số để nắm vững và tăng quyền sử dụng đất
4. Lồng ghép chủ đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp

Bằng cách sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia theo chu trình trải nghiệm, học viên có thể tiếp thu kiến thức và áp dụng để viết các đề xuất dự án được chọn trong buổi tập huấn. Chương trình cũng hỗ trợ người tham dự sau khi khóa học kết thúc nhằm giúp họ có thể tiếp tục hoàn thành bản đề xuất hoàn chỉnh

Related Posts