Họp nhóm lãnh đạo tháng 4/2014

Sáng 25 tháng 4 năm 2014, 15 lãnh đạo tổ chức NPO đã tham gia buổi chia sẻ về đề tài “Cách làm việc với nhân viên ít hợp tác” do bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Nam Việt Thuận, trình bày.

Bà Hồng Vân đã sử dụng lý thuyết Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) để giải thích về những mối quan hệ trong một công ty/tổ chức mà trong đó nêu rõ tầm quan trọng của sự khác biệt ở mỗi cá nhân. Việc đề cao giá trị của mỗi con người trong đó người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng (chiếm 51%) trong các mối quan hệ cá nhân ở tổ chức.
Buổi chia sẻ nhận được sự tham gia tích cực của các lãnh đạo NPO mà trong đó một tổ chức đã sắm vai “phản diện” một cách hoàn hảo trong vai trò của một cá nhân không hợp tác. Bà Hồng Vân và các tham dự viên khác cũng khá bất ngờ với sự sắm vai này, tuy nhiên, Bà Vân đã chủ động hợp tác và xoay sở tình hình rất tốt. Các tham dự viên khác cũng đặt nhiều câu hỏi thú vị cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình trong cách làm việc với nhân viên “ít hợp tác”.
Ông Trần Mạnh Hùng, Chương trình Tình Thân chia sẻ: “Đây thật sự là một buổi chia sẻ khá thú vị toàn những kiến thức mới mẻ với tôi. Tôi nghĩ LIN nên mời bà Hồng Vân có thể thực hiện một tập huấn liên quan đến NLP trong một ngày để các tham dự viên có thể tiếp thu hết lý thuyết này. Buổi chia sẻ đã giúp tôi hiểu vai trò người lãnh đạo trong mối quan hệ này”.

Related Posts