Họp nhóm lãnh đạo tháng 5/2014

Sáng 23 tháng 5 năm 2014 tại Trung tâm Cộng đồng LIN, 10 lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đã tham gia buổi họp lần 5 trong chuỗi buổi họp lãnh đạo NPO do Trung tâm LIN khởi xướng. Với chủ đề “Cơ chế phân quyền tổ chức NPO”, Ông Phạm Trường Sơn, đại diện Trung tâm LIN, đã chia sẻ kinh nghiệm của LIN với các tham dự viên.

Mở đầu, ông Sơn đã giới thiệu các quy tắc chung của cơ chế phân quyền tại LIN để từ đó, chi tiết hóa các nội dung phân quyền trong tổ chức có 6 nhân viên làm việc toàn thời gian được trả lương như: con dấu của tổ chức, chi tiêu, tài khoản ngân hàng, quản lý nhân sự… Rất nhiều câu hỏi làm rõ và các chia sẻ từ các lãnh đạo NPO đã giúp cho các tham dự viên hiểu rõ thêm về phân quyền trong nhiều loại tổ chức.

Ông Sơn cũng đã giới thiệu sơ đồ tổ chức của LIN với mô hình: Hội đồng Quản trị (Hội đồng Trung tâm), Hội đồng Cố vấn, Ban Giám Đốc, Nhân viên, tình nguyện viên và thực tập sinh… Với mô hình này, ông đã nhấn mạnh đến cơ chế quản lý, theo dõi hoạt động và báo cáo của tổ chức LIN đồng thời nhấn mạnh về bộ máy quản trị nhằm giúp tổ chức đạt được sứ mệnh đề ra.

Sau phần giới thiệu chi tiết, các tham dự viên đã được chia làm 2 nhóm thảo luận. Một nhóm thảo luận về cơ chế phân quyền của các tổ chức có nhân viên được trả lương và nhóm còn lại thảo luận về cơ chế phân quyền của các tổ chức tình nguyện không lương. Với phần thảo luận này, mọi người đã rút ra kết luận là cơ chế phân quyền thì giống nhau ở hai hình thức tổ chức, những điểm khác nhau chỉ là do việc thực hiện hoạt động và loại hình tổ chức nhỏ hay lớn.

Cuộc họp tiếp của nhóm Lãnh đạo tổ chức NPO sẽ được tiếp tục vào ngày 27 tháng 6 năm 2014. Nếu bạn quan tâm đến hoạt động này, vui lòng gửi email về npo@linvn.org.

Related Posts