Kết quả Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách – Vòng 3

Ngày 16 tháng 11 vừa qua, kết hợp với kết quả đánh giá trước đó, ủy ban chấm dự án của Quỹ cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách đã có cuộc họp để cùng nhau xem xét các đề xuất và ra quyết định tài trợ. Có  9 dự án trong số 23 đề xuất dự án của các tổ chức phi lợi nhuận được nhận tài trợ. Số tiền tài trợ cho mỗi dự án có thể lên đến 50 triệu đồng. 

Tính đến ngày 29 tháng 10, hạn chót của vòng tài trợ thứ 3 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách, trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã nhận được 23 đề xuất dự án với nhiều chủ đề khác nhau, trong số đó có một đề xuất không hợp lệ. Một ủy ban chấm dự án gồm 9 tình nguyện viên chuyên môn đã được thành lập để đánh giá và cho điểm theo một bộ các tiêu chí đánh giá để đảm bảo tính khoa học và hệ thống. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, kết hợp với kết quả đánh giá trước đó, ủy ban chấm dự án đã có cuộc họp để cùng nhau xem xét các đề xuất và ra quyết định tài trợ. Uỷ ban đồng ý tài trợ 7 dự án, từ chối 11 dự án và yêu cầu 4 tổ chức cung cấp thêm thông tin để có thể ra quyết định cuối cùng. Sau khi 4 đề xuất này được bổ sung thông tin, ủy ban chấm giải đã đồng ý tài trợ thêm 2 dự án. Sau đây là 9 dự án được nhận các khoản tài trợ lên đến 50 triệu đồng để tiến hành các hoạt động:

  1. Nâng cao năng lực Lãnh đạo trẻ trong Quản lý các Dự án Xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh – Dự án của Mạng lưới Các Tác nhân Thay đổi nhận 50,000,000 đồng.
  2. Tủ sách giáo dục học đường – Dự án của Trường Phổ cập Don Bosco – Xuân Hiệp nhận 23,000,0000 đồng
  3. Hướng tới tương lại – Dự án của Chi hội Bảo trợ Trẻ mồ côi Khánh Hội nhận 50,000,000 đồng
  4. Nuôi dưỡng ước mơ trẻ em khó khăn – Dự án của Lớp học tình thương Bà Mười nhận 50,000,000 đồng
  5. Khơi nguồn: giúp trẻ nhiễm HIV hòa nhập tốt hơn vào xã hội – Dự án của Nhóm Nụ cười Bạn Thầy Hùng nhận 50,000,000 đồng
  6. Xây dựng phòng đa năng cho trẻ – Dự án của Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thảo Đàn nhận 49,442,800 đồng
  7. Đồng hành vượt qua khó khăn trong học tập – Dự án của Trung tâm Tương Lai nhận 25,830,000 đồng
  8.  Đào tạo kỹ năng cho sinh viên nghèo và có hoàn cành đặc biệt (khiếm thị và mồ côi) – Dự án của Vietseed Foundation nhận 50,000,000 đồng
  9. Thuê trụ sở hoạt động cho nhóm – Dự án của Nhóm Thanh niên Khuyết Tật Trí Tuệ My Future nhận 46,800,000 đồng

Các dự án trên đây được đánh giá cao vì tính khả thi, cấp thiết, bền vững và cách trình bày đề xuất chuyên nghiệp. Khi các dự án bắt đầu tiến hành, LIN sẽ tổ chức một buổi tập huấn về nâng cao năng lực để giúp 9 tổ chức nhận tài trợ thực hiện dự án một cách hiệu quả và trách nhiệm. Thêm vào đó, đội ngũ LIN cũng sẽ đi thực địa hàng tháng đến các tổ chức để nắm được tình hình chung và hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong quá trình tiến hành dự án.

Quỹ Rút ngắn Khoảng cách của LIN tập hợp nguồn lực địa phương để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách kêu gọi tất cả những người có chung chí hướng, tập hợp tất cả những nguồn lực hiện có và cùng đầu tư vào các dự án đáp ứng nhu cầu địa phương, Quỹ Cộng đồng sẽ giúp việc giải quyết các thách thức trở nên dễ dàng hơn và sử dụng nguồn tài trợ đạt hiệu quả cao hơn. Để tạo điều kiện cho các tổ chức phi lợi nhuận có thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị cho đề xuất dự án của mình, Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách tổ chức ba vòng mỗi năm (vào khoảng tháng 4, tháng 6, và tháng 10). Hãy giữ liên lạc với chúng tôi qua bản tin hàng tháng, website, mạng xã hội để biết thông tin về vòng tài trợ kế tiếp!

Related Posts