KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH COVID-19 – Tác động và vai trò của tổ chức phi lợi nhuận, xã hội và doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19 năm 2021

Các tác động tàn phá từ dịch bệnh Covid-19 và lệnh phong toả ở Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2021 đã thúc đẩy LIN khẩn cấp thiết kế lên một chiến dịch trực tuyến với tên gọi “Tay nắm chặt tay cùng vượt qua dịch bệnh Covid-19″. Mục tiêu của chiến dịch nhằm hỗ trợ huy động nguồn lực thông qua việc chia sẻ các thông tin đã kiểm chứng về hoạt động ứng phó, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm thiện nguyện cộng đồng.

Để ghi nhận lại kết quả của hoạt động ứng phó, LIN tiến hành khảo sát trên 63 tổ chức/ nhóm trong chiến dịch. Tuy kết quả khảo sát phản ánh một lát cắt nhỏ trong hàng loạt các nỗ lực cứu trợ, ứng phó khác của khối phi lợi nhuận bên cạnh các chiến dịch của khối nhà nước, chúng giúp lượng định hoá các hỗ trợ của khối phi lợi nhuận cụ thể hơn, đóng góp thêm bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của khối này trong việc giải quyết các vấn đề xã hội cũng như như cầu cấp thiết của người dân trong đại dịch Covid-19.

Related Posts