Lịch thăm dự án Quỹ RNKC tháng 07 & 08/2016

Để tiếp nối chuỗi thăm thực địa dự án, LIN mời bạn tham dự các chuyến thăm thực địa sau đây bằng cách điền vào mẫu đơn tham dự tại http://bit.ly/SiteVisitJulAug.

Lịch thăm thực địa cụ thể:

  • 3/7/2016, 9.30 sáng, The Jailbreak Vietnam, Dự án “The Jailbreak – Hành trình chinh phục giới hạn”
  • 4/7/2016, 9.30 sáng, VietSeeds Foundation, Dự án “Tập huấn cho sinh viên khuyết tật”
  • 5/7/2016, 9.30 sáng, Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát, Dự án “Thúc đẩy giáo dục”
  • 20/8/2016, 9.30 sáng, CLB Tình Nguyện Viên Quốc Tế, Dự án “IVC cùng em đến trường”

Lưu ý: Thời gian này có thể thay đổi, LIN sẽ thông báo thời gian chính thức cho người đăng ký tham gia 1 tuần trước khi chuyến thực địa diễn ra.

Related Posts