LIN Ơi, Mình Đi Đâu – Chủ đề: Tăng tiếp cận bình đẳng

 

Nằm trong chuỗi hoạt động giúp cộng đồng có được cái nhìn thấu cảm hơn với các tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. LIN Ơi, Mình Đi Đâu (LMDD) dành cho cộng đồng trong năm 2017 sẽ diễn ra với 4 chủ đề, và chủ đề đầu tiên là “Tăng tiếp cận bình đẳng”.

Ngày 11.03.2017, LMDD đã đưa các tham dự viên đến thăm 3 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này đó là ICS, DRD và Nhóm Tình Thân. 3 tổ chức này là đối tác lâu năm của LIN và có mô hình hoạt động đặc biệt với các nhóm đối tượng phục vụ cũng khác nhau. Người tham dự được đến, tiếp xúc, và lắng nghe câu chuyên của từng tổ chức, qua đó hiểu hơn về những đóng góp của các tổ chức cho xã hội, cũng như được chia sẻ những khó khăn mà các tổ chức này đang gặp phải.

Chương trình được tài trợ bởi Irish Aid, Bread for the World, và Grab.

Kết thúc chương trình, LIN cũng làm một khảo sát nhỏ để lượng giá và thu nhận ý kiến đóng góp của các thành viên. Xem báo cáo tại đây.

Để đăng ký tham gia chương trình tiếp theo với chủ đề “Sống Xanh”, bấm vào đây.

Related Posts