LIN ơi, mình đi đâu

“LIN ơi, Mình đi đâu?” là một buổi trải nghiệm kéo dài trong nửa ngày (hoặc cả ngày) được thiết kế cho các nhân viên của một công ty hoặc một nhóm cá nhân (từ 20 đến 100 người)đến thăm và tìm hiểu các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình giúp các nhà tài trợ tiềm năng chọn lọc tổ chức phi lợi nhuận phù hợp để hỗ trợ dựa vào tiềm năng của tổ chức cũng như yêu cầu hoặc mong muốn cụ thể của công ty hoặc nhóm thiện nguyện.

Video giới thiệu tổng quan về chương trình LIN Ơi, Mình Đi Đâu?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Điện thoại: 028-35120092 

Email: community@LINvn.org 

Related Posts