LIN dựa vào sự đóng góp và tài trợ từ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của chúng tôi. Những dịch vụ và hoạt động của LIN được cung cấp miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên. Nếu bạn muốn hợp tác với LIN, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
LIN rất vui mừng được hỗ trợ và làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận tại TP HCM và các vùng lân cận sau đây:

Danh sách các NPO đối tác 

  • Khu vực 1 (Tier 1): 110 tổ chức đối tác được tham gia tất cả các dịch vụ của LIN.
  • Khu vực 2 (Tier 2): 138 tổ chức đối tác tham gia khu vực này nhận được thông tin chuyển đi từ LIN và không thể tham gia các dịch vụ hỗ trợ khác.

Vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu tổ chức của bạn muốn tham gia khu vực 1.

Lưu ý: Tên tổ chức được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Khu vực 1

Xin bấm vào đây để xem danh sách đầy đủ của các tổ chức.
(Ngày cập nhật: 02/06/2017)

Khu vực 2

Xin bấm vào đây để xem danh sách đầy đủ của các tổ chức.
(Ngày cập nhật: 02/06/2017)