Các đối tác

Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Chúng tôi kết nối và làm việc với hơn 400 tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam THAM GIA NGAY

Đối tác

Các đối tác của LIN là các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã hỗ trợ về mặt tài chính và nhân lực nhằm phép chúng tôi tạo nên những tác động xã hội bền vững cho cộng đồng THAM GIA NGAY

Nhà Tài Trợ Cá Nhân & Tình Nguyện Viên

Các nhà tài trợ cá nhân và tình nguyện viên luôn hỗ trợ và tin tưởng LIN trong mọi hoạt động Lòng trắc ẩn và cam kết phát triển cộng đồng của họ luôn là niềm cảm hứng to lớn để LIN nỗ lực tốt hơn mỗi ngày. THAM GIA NGAY