Betsye Moon Park

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Betsye Moon Park bắt đầu làm việc ở LIN vào năm 2015 với tư cách là Tư vấn điều hành và kể từ đó đã phục vụ trong Ban Cố vấn với tư cách là chủ tịch Ủy ban Tài chính và Điều hành tạm thời từ năm 2018-2019. Bà Park hiện là Phó Chủ tịch Tài chính & Nhân sự của Liên doanh cho Mỹ (VFA). Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, bà đã giữ các vị trí lãnh đạo về Tài chính và Nhân sự trong các lĩnh vực tư nhân và phi lợi nhuận.

Bà Park chuyển đến Việt Nam vào năm 2009 để làm việc cho Mekong Capital, một công ty cổ phần tư nhân, nơi bà quản lý các bộ phận tài chính và nhân sự trong bốn năm. Trước đó, bà Park đã ở Chicago, IL, Hoa Kỳ, nơi bà đã làm việc cho The Joffrey Ballet trong bốn năm với vị trí Giám đốc Tài chính và Nhân sự. Bà Park tốt nghiệp trường Đại học Wyoming (BA) và Columbia College Chicago (MA).

Bà Park hiện đang sống ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, cùng chồng, hai con và hai chú chó.