Carey Zesiger

Giám đốc Phát triển, Global Standards
Cố vấn Tự doanh & CSR

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Ông Zesiger sinh ra ở thành phố New York, tốt nghiệp Đại học Yale loại khá, có bằng Thạc sĩ của trường Đại học UC Berkeley và bằng MBA của Trường Quản trị Maastricht.

Năm 2000, ông Zesiger cùng với bà Nguyễn Ngọc Châu sáng lập Công ty Toàn Tín – Global Standards tại TP.HCM. Cùng với cộng sự của mình, ông Zesiger được ủy nhiệm là người giám sát độc lập đến cấp địa phương đầu tiên của Hiệp hội Lao động Bình đẳng ( Fair Labor Association – FLA) tại Việt Nam.

Hiện tại, Toàn Tín – Global Standards có các đội kiểm toán và tư vấn địa phương tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam; cung cấp dịch vụ giám sát độc lập, kiểm toán xã hội, tư vấn và đào tạo về CSR, xây dựng năng lực và cải tiến nhà máy.