Đoàn Mạnh Khâm

Giám đốc Quản lý, Horizon Capital Group

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Ông Khâm là Người sáng lập và Giám đốc Điều hành của Horizon Capital. Ông có nhiều kinh nghiệm về ngân hàng đầu tư ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời luôn quan tâm và tham gia vào các hoạt động từ thiện.

Lớn lên ở Việt Nam, gia đình ông Khâm chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1982. Ông trở lại Việt Nam vào năm 1995 và đã tư vấn cho chính phủ Việt Nam về các chính sách tư nhân hóa ở Việt Nam. Năm 2001, ông Đoàn trở lại Việt Nam lần thứ hai và làm việc với Công ty Cổ phần Tài chính Quốc tế (IFC), có trụ sở tại TP.HCM với tư cách trưởng nhóm phát triển kinh doanh. Trước khi gia nhập IFC, ông Khâm là chuyên viên ngân hàng đầu tư tại Hoa Kỳ.

Ông Khâm có bằng Thạc sĩ Tài chính của Trường Đại học Michigan và bằng Thạc sĩ Chính sách Công về Quan hệ Quốc tế của Đại học Michigan. Trong hơn 20 năm qua tại Việt Nam, Ông Khâm đã phát triển một mạng lưới quan hệ rộng lớn với cộng đồng doanh nghiệp địa phương và các quan chức chính phủ trên khắp Việt Nam.