Hoàng Thị Mỹ Linh

Điều Phối Viên Dịch Vụ Phi lợi nhuận

Giới Thiệu Chung

Là một cán bộ dự án, Linh có kinh nghiệm triển khai các chương trình tại thực địa. Linh có cơ hội làm việc với các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lao, tiếp xúc với bệnh nhân và gia đình của họ, lắng nghe những câu chuyện để hiểu những gánh nặng, lo lắng và những khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày.

Trong quá trình làm việc Linh luôn mong muốn kết hợp nguồn lực của tổ chức và nguồn lực sẵn có tại địa phương để tạo nên những mảnh ghép của một tổng thể cùng hướng tới mục đích chung.