Lê Trình Minh Tuấn

He who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself is half way there. He who blames no one has arrived.

Proverb

Trưởng Bộ Phận Đối Tác Doanh Nghiệp

từ tháng 3.2021

Giới Thiệu Chung

Xuyên suốt 12 năm qua, kinh nghiệm làm việc của Tuấn luôn có sự liên kết với việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa các đối tác/khách hàng. Thúc đẩy bởi sự đổi mới, anh ấy tự hào với việc cung cấp giải pháp hiệu quả cho những vấn đề khác nhau mang tính dài hạn trong tổ chức.

Với vị trí Trưởng bộ phận Đối tác Doanh Nghiệp, mục tiêu của Tuấn bao gồm tăng cường thiết lập và củng cố mối quan hệ đối tác giữa LIN và Doanh nghiệp/Cá nhân. Ngoài những công việc cụ thể trong tổ chức, anh ấy còn được đồng nghiệp và bạn bè nhận biết với sự yêu thích cá nhân với các việc thiện nguyện nhỏ mình làm như quyên góp và tư vấn.