Nguyễn Đình Thiên Ân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Giới Thiệu Chung

Thiên Ân là một người luôn gắn bó với cộng đồng, cô đã hoàn thành khóa học dịch vụ Cộng đồng do Đại học Bách khoa Hồng Kông cung cấp. Cô đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho tổ chức Friends for Street Children, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận tại địa phương.

Hiện tại, cô đang là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), lồng ghép công tác cộng đồng phản biện vào các khóa học chính tại UEF. An đam mê phát triển giới trẻ, công tác xã hội, tâm lý học và giáo dục. Cô ấy coi trọng phẩm giá con người, sự phát triển bền vững và tình yêu giữa người với người.