Nguyễn Khánh Trang

Điều Phối Viên Văn Phòng & Nhân Sự

từ tháng 12.2020

Giới Thiệu Chung

Tham gia LIN từ năm 2020 sau 3 năm làm việc ở một tổ chức phi chính phủ quốc tế, Trang có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý văn phòng.

Hiện tại, Trang chịu trách nhiệm về các hoạt động nội bộ và nhân sự của LIN, bao gồm cả việc phát triển hệ thống làm việc nội bộ. Cô ấy hy vọng có thể đóng góp kinh nghiệm và kiến thức của mình cho LIN và cộng đồng.