Nguyễn Lan Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Giới Thiệu Chung

Lan Anh là Giám đốc Chiến lược & Phát triển của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, giúp công ty xây dựng chiến lược tăng trưởng và quản lý các dự án chiến lược quan trọng của Văn phòng CEO của Tập đoàn. Trước khi gia nhập Hoàn Mỹ, Lan Anh là Giám đốc Sản phẩm Đối tác Ngân hàng và Khoản vay Nhỏ cho ICare Benefits Việt Nam – một doanh nghiệp xã hội cung cấp khả năng tiếp cận các sản phẩm & dịch vụ thiết yếu với gói tài chính trả góp cho công nhân lao động.

Trong vai trò trước đây của cô tại YCP Solidiance – một công ty tư vấn chiến lược doanh nghiệp, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến lược thâm nhập thị trường, cải thiện năng lực bán hàng, tìm kiếm và cấu trúc quan hệ đối tác kinh doanh và thẩm định thương mại với sự tham gia của khu vực vào các ngành khác nhau bao gồm xây dựng, chăm sóc sức khỏe, ô tô, bất động sản…

Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn là Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng tích cực của SEO Việt Nam – một tổ chức phi lợi nhuận trao quyền cho các chuyên gia trẻ trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm, cô đã tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh & đối tác kinh doanh gắn kết với các vấn đề hiện tại của địa phương doanh nghiệp xã hội / tổ chức phi lợi nhuận tại TP.HCM, đảm bảo tác động lâu dài, nâng cao nhận thức và khuyến khích giải quyết vấn đề trong ngành. Cô tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.