Nguyễn Mai Hân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Giới Thiệu Chung

Hân có bằng Thạc sĩ Lãnh đạo và Tổ chức Phát triển Bền vững của Đại học Malmö, Thụy Điển (thông qua chương trình Học bổng của Viện Thụy Điển) và bằng Cử nhân Kinh tế Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG TP.HCM.

Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường tại Kantar Worldpanel Việt Nam. Ngay sau đó, cô đã tìm thấy tiếng gọi thực sự trong việc phục vụ cộng đồng khi đi tình nguyện và quyết định dấn thân vào lĩnh vực phi lợi nhuận vào năm 2010. Kể từ năm 2014, cô đã tham gia vào lĩnh vực phát triển bền vững, trao quyền cho thanh niên và đổi mới xã hội với các vai trò khác nhau bao gồm tài trợ / xây dựng quan hệ đối tác, nghiên cứu thị trường và hội thảo đồng sáng tạo / hỗ trợ hội thảo tư duy thiết kế.

Hân bắt đầu làm tình nguyện viên cho LIN vào năm 2015. Cô là thành viên Ủy ban Phân bổ Tài trợ cho chương trình Rút ngắn Khoảng cách (2015-2017) và là người điều hành hội thảo tư duy thiết kế (từ năm 2018) cho chương trình Hạt Nhân Thay Đổi. Hân hiện đang làm điều phối viên cho phòng thí nghiệm Đổi mới do Thanh niên lãnh đạo, một dự án giữa UNICEF và Trung tâm Sáng tạo Sài Gòn