Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Giới Thiệu Chung

Thanh Trúc có hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực dân sự, trong đó có 5 năm làm việc ở lĩnh vực báo chí và hơn mười năm trong lĩnh vực phi lợi nhuận.

Cô từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc các chương trình tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, có chuyên môn trong mảng phát triển dựa vào cộng đồng và xây dựng năng lực các tổ chức phi lợi nhuận. Cô có bằng Thạc sĩ về Phát triển tổ chức và Quản lý thay đổi từ trường Đại học UCD, Ireland