Phạm Ngọc Diệp

Kế Toán Trưởng

từ tháng 12.2019

Giới Thiệu Chung

Diệp tham gia LIN vào tháng 12 năm 2019 ở vị trí kế toán. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh năm 2007. Trước đó, Diệp đã có 10 năm làm việc ở lĩnh vực tư vấn thuế và kiểm toán.

Diệp lần đầu biết đến LIN vào năm 2014 khi cô hỗ trợ tư vấn kiểm toán cho LIN. Khi được tìm hiểu về lĩnh vực phi lợi nhuận, Diệp càng mong muốn đóng góp thêm trong nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Và cuối cùng, Diệp đã trở thành một thành viên chính thức của LIN.