Phạm Truờng Sơn

Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Quan Hệ Hợp Tác Phi Lợi Nhuận

từ tháng 8.2009

Giới Thiệu Chung

Trong vai trò này, ông Sơn chịu trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ bền vững với các tổ chức phi lợi nhuận cũng như quản lý những hoạt động chương trình tại LIN.

Ông Sơn là một người có chuyên môn về phát triển và giáo dục cộng đồng với trên 20 năm kinh nghiệm làm việc với các vấn đề thanh niên, trẻ em cùng người dân thiệt thòi tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào HIV/AIDS và công tác xã hội.

Trước khi gia nhập LIN, ông Sơn từng hoạt động tại Quán cà phê Thanh Niên thuộc dự án của Đoàn TNCS TP.HCM từ năm 1996. Sau đó, ông Sơn làm việc với Chương trình Truyền thông Cộng đồng khu vực Đông Nam Á (SEAPCP) từ năm 2000 đến 2004. Khi quay về Việt Nam năm 2004, ông Sơn làm việc cho Mạng lưới phòng khám cộng đồng điều trị HIV/STI tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngoài công tác tại LIN, Sơn còn là Đại diện cho SEAPCP tại Việt Nam.

Sơn là người Việt, có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Ông Sơn được đào tạo về quyền con người, thúc đẩy công dân, phát triển cộng đồng và tổ chức con người tại các nước Đông Nam Á. Hiện tại, ông Sơn có bằng thạc sĩ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sau khi ông lấy cử nhân Quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.