Trần Đỗ Phương Uyên

Điều Phối Viên Chương Trình

từ tháng 3.2021

Giới Thiệu Chung

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục, Trao quyền cho Thanh niên và Phát triển Cộng đồng từ năm 2016, Uyên tin rằng việc củng cố hệ thống giáo dục phải là trọng tâm đầu tư dài hạn và xóa nghèo là điều cần thiết để phát triển kinh tế và xã hội.

Uyên đặc biệt tập trung vào các dự án hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng ở vùng sâu vùng xa, để họ có thể tiếp cận với các cơ hội nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng cần thiết, để xây dựng và nhân rộng các dự án tạo tác động xã hội của mình.