Quỹ Rút ngắn Khoảng Cách kêu gọi đề xuất tài trợ vòng 1, năm 2015

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận thông tin về vòng tài trợ đầu năm 2015 của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Ngân sách tài trợ lên đến 50 triệu đồng/1 dự án, dành cho dự án có thời gian thực hiện tối đa 1 năm tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận. Xem bản kêu gọi đề xuất dự án tại đây.

Related Posts