Tài liệu cho nhà tài trợ

Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016
Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015

Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã vinh dự đồng tổ chức buổi thảo luận bàn tròn về ” Từ thiện cộng đồng – Mắt xích còn thiếu trong sự phát triển: Xu hướng toàn cầu và Kinh nghiệm Việt Nam”.

Tổng quan về lĩnh vực Từ thiện cộng đồng toàn cầu, bà Jenny Hodgson, Quỹ Toàn cầu về Phát triển Cộng đồng

Từ thiện cộng đồng: Kinh nghiệm của Việt Nam, bà Dana R.H. Doan, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Buổi thảo luận về Tài trợ chiến lược hiện đại, 16/9/2014

Mục đích của buổi gặp gỡ này là để kết nối những nhà tài trợ chiến lược nữ, những người mà nghiên cứu đã chỉ ra là sẵn sàng và có khả năng nhất trong việc thách thức những nguyên nhân cốt lõi của sự bất công và bất bình đẳng xã hội trong cộng đồng. Những người tham dự buổi gặp gỡ này sẽ được tìm hiểu về những xu hướng gần đây của tài trợ chiến lược tại Hoa Kỳ và Việt Nam; họ cũng có cơ hội trao đổi những ý tưởng về việc đóng góp trong những bối cảnh và văn hóa khác nhau; và tham gia vào một cuộc thảo luận về việc làm thế nào để hỗ trợ một cộng đồng muốn tạo ra tác động lớn hơn với những hoạt động đóng góp của họ.

Diễn đàn các tổ chức tài trợ TP.HCM , 21/10/2010

“Diễn đàn các tổ chức tài trợ” là sự kiện kết nối mạng lưới họat động để các tổ chức tài trợ cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, xác định các mục đích chung và sự hiệp lực trong việc xây dựng hiểu biết tốt hơn về cộng đồng mà chúng ta đang làm việc. Mục đích của diễn đàn nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc làm thế nào để chúng ta trở thành tổ chức tài trợ hiệu quả hơn.

Promoting Meaningful Dialogue Among Area Grantmakers

Nhóm 1: Khung pháp lý

Panel 2: Value Added

Panel 3: Due Diligence

Panel 4: Monitoring and Evaluation

Panel 5: Partners

Corporate Philanthropy in Vietnam Report from 2009

Related Posts