Thông báo về Kênh truyền thông điện tử chính thức của Trung Tâm hỗ Trợ Phát triển Cộng đồng LIN

2019news-LIN-social-media-list

 

Tác giả: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Giấy phép đăng ký số A-840, ngày 29/6/2009, của Bộ Khoa học & Công nghệ).

Bằng văn bản này, LIN trân trọng thông báo các kênh truyền thông điện tử chính thức của chúng tôi như sau:
1/ Trang Web chính thức: http://linvn.org/
2/ Trang Web Phi lợi nhuận: http://www.philoinhuan.org
3/ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/LINCenter/
4/ Trang Forum do LIN và các đối tác làm admin: NPO Forum (diễn đàn phi lợi nhuận) tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/1738388616479923/
5/ Trang Fanpage chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách: https://www.facebook.com/NarrowTheGapProgram
6/ Trang Website chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách: http://linnarrowthegap.org/
7/ Tài khoản trên mạng Youtube: LIN Center, tại địa chỉ: https://www.youtube.com/user/TheLINCenter
8/ Tài khoản Linked In : LIN Center for Community Development, tại địa chỉ:
Trang tổ chức: https://www.linkedin.com/company/1353823
Trang cá nhân: https://www.linkedin.com/in/lin-center-for-community-development-17836825/

Ngoài các địa chỉ trang web, tài khoản mạng xã hội và forum đề cập ở trên, LIN khẳng định rằng chúng tôi không còn bất kỳ kênh truyền thông điện tử nào khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như những vấn đề pháp lý liên quan đối với các kênh truyền thông không thuộc thẩm quyền quản lý của chúng tôi được nêu trên đây.

Trân trọng./.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Related Posts