Tình Nguyện Viên

Đóng góp của bạn
sẽ tạo nên
vô số thay đổi
cho cộng đồng

LIN kết nối tình nguyện viên với các tổ chức phi lợi nhuận nhằm tối ưu hóa nguồn lực

Đóng Góp Kiến Thức

Nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận thường thiểu những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc và nhiệm vụ một cách hiệu quả. Bằng cách đóng góp và chia sẻ kỹ năng chuyên môn, các tình nguyện viên nắm giữ vị trí quan trọng, khó có thể đong đếm đối với các tổ chức NPO.


Hạnh Phúc Khi Cho Đi

Đồng hành cùng LIN mở ra cơ hội tiếp cận với hơn 400 tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam cũng như các khóa huấn luyện chuyên biệt dành cho tình nguyện viên.


Xây Dựng Mối Quan Hệ

Cơ hội để vừa mở rộng quan hệ xã hội và hợp tác, vừa góp sức cho vấn đề xã hội bạn quan tâm

Đăng ký tình nguyện viên

hoặc liên hệ info@linvn.org

Listen. Inspire. Nurture.

LIN góp sức nâng cao năng lực của NPOs, tình nguyện viên (TNV) và mạnh thường quân (MTG)

Với NPOs

LIN nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý tổ chức phi lợi nhuận, nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo cộng đồng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo cộng đồng thiết lập các giá trị cốt lõi khi đưa ra các quyết định.

Với TNV

LIN hỗ trợ kết nối tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn mong muốn góp sức xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

Với MTG

LIN giúp các nhà tài trợ tham gia tốt hơn vào hoạt động thiện nguyện có chiến lược.