Tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam gặp gỡ các tổ chức đối tác tại Lào

Vào ngày 13 và 14 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Vientiane, Lào, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) đã cùng 5 tổ chức nhận tài trợ của Irish Aid tham gia chia sẻ với 25 đại diện các hội phi lợi nhuận của Lào. Mục tiêu của chuyến đi này (được thiết kế như một hội thảo) nhằm chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tế và các thực hành tốt nhất trong việc xây dựng năng lực tổ chức phi lợi nhuận (NPO) liên quan đến quản trị và giải trình, làm việc với chính phủ và doanh nghiệp.

Tại hội thảo, bà Dana Đoàn đã giới thiệu 10 bộ công cụ phát triển tổ chức được thiết kế cho các tổ chức NPO Việt Nam. Đối tác của Lào, Learning House for Development (LHD), cũng đã trình bày các dịch vụ và tiếp cận của họ liên quan đến nâng cao năng lực cho các hội phi lợi nhuận (NPA). Cả hai tổ chức đã tìm thấy những điểm chung trong hoạt động, từ cả sứ mệnh và phương pháp tiếp cận. Giống như LIN, LHD cũng cung cấp các hội thảo, dịch vụ mượn phòng họp, vườn ươm phi lợi nhuận, nghiên cứu và dịch vụ chia sẻ thông tin. LIN cũng học hỏi rất nhiều các dịch vụ đặc trưng của LHD hỗ trợ các tổ chức thành viên của họ như huấn luyện một-một trong quản lý tài chánh; học bổng học tập cho nhân viên các tổ chức đối tác; và những đóng góp của tổ chức trong Hệ thống Kiến thức và Thông tin (KIS) (Knowledge and Information System), một hệ thống website của lý các thông tin về việc làm, tập huấn, cơ hội tài trợ, nghiên cứu, nguồn lực và các hoạt động tới dành cho nhân viên các tổ chức NPA Lào.

 

Tại hội thảo, ban tổ chức đã thiết kế hai phiên họp nhằm mục tiêu chia sẻ các thực hành tốt nhất và xác định các cơ hội hợp tác giữa hai bên. LIN tham gia phiên đầu chia sẻ về kinh nghiệm gây quỹ, kết nối và mạng XH. Tại phiên này, chúng tôi thấy được cả NPO và NPA đều gặp thử thách trong việc tiếp cận các nhà tài trợ quốc tế lớn và việc tiếp cận các doanh nghiệp và cá nhân là một chuyện rất mới mẻ. Cả hai đều đồng ý là nhu cầu cải thiện việc tiếp cận các khoản tài trợ nhỏ nên được cải thiện, việc cải thiện thông tin giữa nhà tài trợ và tổ chức nhận tài trợ nên được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và mối quan hệ.

Suốt chương trình hội thảo và các thảo luận không chính thức trong giờ giải lao,một vài ý tưởng kết nối đã được vạch ra. Irish Aid cũng đã thông tin về việc thiết lập một quỹ tài trợ nhỏ được thiết kế hỗ trợ cho việc trao đổi, tập huấn, đánh giá nhu cầu, hỗ trợ kỹ thuật và các nghiên cứu chuyên đề trong tương lai giữa NPO Việt Nam và NPA Lào. Theo kế hoạch, sắp tới có thể đội ngũ LIN sẽ tiếp đón các thành viên của Lào đến TP.HCM khoảng tháng 3/2015. Thông qua việc có cùng sứ mệnh và mục tiêu, đội ngũ LIN mong đợi xây dựng một sự hợp tác chiến lược với LHD Lào nhằm cải thiện dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng của hai nước.

Related Posts