Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Trở thành đối tác NPOs
để cùng LIN
nối dài tác động

LIN hỗ trợ đa dạng các dịch vụ dành riêng cho đối tác NPOs, từ tư vấn và đầo tạo đến kêu gọi tài trợ và kết nối tình nguyện viên.

Trung tâm Phát triển Cộng đồng

Tận dụng không gian tại LIN để phát triển tổ chức. Với không gian làm việc miễn phí, phòng họp, chương trình huấn luyện và tư vấn 1-1, LIN hướng đến mô hình “ngôi nhà thứ 2” dành cho nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện viên và mạnh thường quân.


Nâng Cao Năng Lực NPO

Thụ hưởng các chương trình huấn luyện để nâng cao năng lực tổ chức. LIN hỗ trợ xây dựng năng lực của tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp họ thiết kế các hoạt động hiệu quả hơn; đánh giá và nghiên cứu thực tiễn tốt hơn; cải thiện kết quả gây quỹ, chiến lược truyền thông và chương trình đào tạo nội bộ. Thông tin về các chương trình đào tạo mới, bạn vui lòng theo dõi Lịch sự kiện


Rút Ngắn Khoảng Cách

Gây quỹ cho các hoạt động và chương trình của tổ chức bạn. Mở rộng các chương trình hiện hữu hoặc thí điểm các chương trình và dịch vụ mới.


Trợ Giúp Từ Tình Nguyện Viên

Kết nối với các chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí. LIN nỗ lực xây dựng danh sách các chuyên gia mong muốn cống hiến sức lực và năng lực của họ.


Xây Dựng Mối Quan Hệ

Mở rộng mối quan hệ và tăng cường hợp tác. Việc đầu tư mở rộng mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm luôn mang lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Đăng ký trở thành đối tác

hoặc liên hệ trực tiếp npo@linvn.org

Tham khảo các chương trình khác

Tư Vấn Phi Lợi Nhuận

Văn Phòng Miễn Phí

NPO Forum

Listen. Inspire. Nurture.

LIN góp sức nâng cao năng lực của NPOs, tình nguyện viên (TNV) và mạnh thường quân (MTG)

Với NPOs

LIN nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý tổ chức phi lợi nhuận, nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo cộng đồng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo cộng đồng thiết lập các giá trị cốt lõi khi đưa ra các quyết định.

Với TNV

LIN hỗ trợ kết nối tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn mong muốn góp sức xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

Với MTQ

LIN giúp các nhà tài trợ tham gia tốt hơn vào hoạt động thiện nguyện có chiến lược.