Tổ chức PLN, nhà tài trợ và tình nguyện viên góp ý cải thiện chiến dịch RNKC 2015

Trong tháng 10/2015, LIN đã chủ động tổ chức ba buổi họp với muc đích tham khảo phản hồi từ cộng đồng, và hơn hết là để lắng nghe những ý kiến và cảm nhận của các đối tác để cải thiện chiến dịch Rút Ngắn Khoảng Cách trong tương lai. 

Đầu tiên là một buổi họp với khoảng 30 đại diện của các NPOs và nhà tài trợ để ghi nhận đóng góp và những kết quả đạt được qua sự hợp tác ý nghĩa của các bên, và đồng thời để học hỏi từ những ý kiến của hai bên.

Sau khi cùng nhau phản ánh về những điểm mạnh và yếu của trương trình năm nay, LIN đã thấu hiểu được cụ thể các giải pháp nâng cao chất lượng cho Quỹ Rút Ngắn Khoản Cách, điển hình là nhất là làm sao để các NPOs, tình nguyện viên và nhà tài trợ có thể hợp tác và đóng góp một cách chiến lược hơn.

Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng các NPOs cần được dẫn dắt kỹ càng hơn trong suốt quá trình.

Một số giải pháp được đề nghị gồm có cải thiện bản đánh giá dự án, tập huấn kỹ hơn cho các thành viên của BGK cộng đồng, và đưa công cụ Tư duy thiết kế (Design Thinking) gần hơn với cộng đồng để giúp các NPOs cải thiện cách thức làm dịch vụ trong tương lai.

Retrospective 1

Retrospective 3

Retrospective 4

Retrospective 5

Trong cuộc họp thứ nhì với 22 tình nguyện viên chuyên môn, LIN cũng nhận được những phản hồi rất thẳng thắn và có ích từ các TNV tham gia chiến dịch. Nhìn chung, mọi người đều đồng ý rằng chiến dịch năm nay đã cho thấy rõ tính cộng đồng thông qua từng hoạt động cụ thể.

Bên cạnh đó các tình nguyện viên cũng góp ý LIN có thể cải thiện việc điều phối nội bộ giũa các tình nguyện viên để công việc trôi chảy hơn và tránh bị trùng lắp nhiệm vụ.

Những rút kết khác bao gồm chuẩn bị kỹ càng hơn trong việc định hướng cho các tình nguyện viên, đặt ra những kỳ vọng rõ và chặt chẽ hơn, và sữ dụng kỹ năng của TNV một cách chiến lược hơn để tăng hiệu lực cho việc quản lý của trương trình.

Cuối cùng, đội ngũ LIN đã cùng họp mặt để tham khảo những phản hồi nội bộ. Đầu tiên, LIN đã cùng nhau ngồi lại và công nhận chặng đường rất xa mà Quỹ Rút Ngắn Khoản Cách đã đi từ năm 2009 tới nay, và đồng thời cũng rất thẳng thắn trong việc đưa ra những phản hồi có giá trị cho các thành viên trong đội với một tinh thần muốn cải thiện chính mình.

Vài điểm nổi bật gồm có sự đồng tình của mọi người với các NPO và nhà tài trợ trong việc đem công cụ Tư duy thiết kế đến gần hơn với cộng đồng để giúp các NPO có thể nâng cao năng lực và chất lượng của các trương trình/dịch vụ của họ.

Sự khởi đầu này còn có thể là một cơ hôi tốt để tăng cường sự hợp tác và đóng góp của các NPOs, tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ một cách chiến lược và có ý nghĩa hơn.

Các phản hồi từ các NPO, tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ đều được LIN tôn trọng và xem xét một cách kỹ lưỡng. Sự hỗ trợ tích cực của các đối tác sẽ là cơ sở để giúp LIN vạch ra một hướng đi tốt hơn và tạo ra được một trải nghiệm từ thiện có ý nghĩa hơn cho cộng đồng trong tương lai.

Related Posts