Tư Vấn Thiện Nguyện

Kết nối và tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác phù hợp giữa các NPO và các doanh nghiệp cũng như với các cá nhân để cùng nhau kiến tạo các tác động xã hội

Vietnam Causes – Phi Lợi Nhuận

Phi Lợi Nhuận – Vietnam Causes là nền tảng tập hợp các vấn đề xã hội hiện hữu và các mục tiêu xã hội cần đạt được tại Việt Nam; nâng cap nhận thức về các tổ chức phi lợi nhuận địa phương hiện đang giải quyết những vấn đề này; chia sẻ thông tin về các cơ hội tình nguyện và các dự án đang tìm kiếm tài trợ, đóng vai trò là nền tảng để trao đổi thông tin hai chiều giữa cá nhân có thể giúp đỡ và cá nhân cần giúp đỡ.

Giving Well University Tour

Giving Well University Tour là một trong nhiều nỗ lực của LIN nhằm khơi lên niềm cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện ở người trẻ bằng cách tạo ra các cơ hội tiếp cận với kiến thức bổ tích về thiện nguyện dựa vào cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương; hiểu thêm về các kỹ năng cần thiết để bắt đầu hành trình một cách hiệu quả và bền vững nhất.

LIN Ơi, Mình Đi Đâu

Một buổi trải nghiệm kéo dài trong nửa ngày (hoặc cả ngày) đến thăm và tìm hiểu các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình giúp các nhà tài trợ tiềm năng chọn lọc tổ chức phi lợi nhuận phù hợp để hỗ trợ dựa vào tiềm năng của tổ chức cũng như yêu cầu hoặc mong muốn cụ thể của công ty hoặc nhóm thiện nguyện.

Tư Vấn Thiện Nguyện Chiến Lược

Chúng tôi tư vấn 1-1 cho từng doanh nghiệp và cá nhân mong muốn thực hiện thiện nguyện một cách có chiến lược và tìm kiếm đối tác phi lợi nhuận phù hợp với chương trình tác động xã hội của từng đơn vị.

Kết Nối Để Cho Đi

Chúng tôi tạo nên các “mạng lưới” để kết nối những cá nhân có cùng chung mong muốn thiện nguyện. Mục đích nhằm quy tụ các đóng góp tài chính và nguồn lực khác để từ đó cùng họ đưa ra các quyết định chung về việc sử dụng các đóng góp này cho những tổ chức phi lợi nhuận phù hợp