Câu Chuyện Về LIN

Giới thiệu chung

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm củng cố và kết nối các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO), các tình nguyện viên có kỹ năng và các nhà tài trợ để cùng tham gia vào tiến trình phát triển chiến lược và bền vững cho Việt Nam.

Tầm Nhìn

Chúng tôi không ngừng nỗ lực hướng về một tương lai mà ở đó các cộng đồng địa phương tận dụng các nguồn lực địa phương để dẫn đầu nỗ lực xây dựng một tương lai bền vững của Việt Nam.

Sứ Mệnh

Chúng tôi củng cố hệ sinh thái thiện nguyện dựa vào cộng đồng thông qua việc vận động, kết nối và cung cấp nguồn lực cho các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà tài trợ và tình nguyện viên tại địa phương để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

  • CÔNG MINH - Chúng tôi tin rằng mọi cuộc sống đều có giá trị như nhau và xứng đáng được tiếp cận với các cơ hội.
  • TRÁCH NHIỆM - Chúng tôi tin rằng mọi tầng lớp hiện diện trong cộng đồng đều có chung trách nhiệm đóng góp các nguồn lực để cùng chung tay cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả.
  • LÒNG TIN - Chúng tôi tin rằng lòng tin là yếu tố then chốt để các quan hệ đa phương đạt được những mục tiêu chung.
  • TRAO QUYỀN - Chúng tôi tin rằng cộng đồng có khả năng xây dựng một xã hội hòa bình và tràn đầy sức sống.
  • ĐỔI MỚI - Chúng tôi tin tưởng vào các chiến lược sáng tạo hướng đến việc trao quyền cho hệ sinh thái thiện nguyện dựa vào cộng đồng để từ đó phát triển các giải pháp lâu dài vì lợi ích xã hội.